جشنواره تخفیفی ۷۰% بلک فرایدی آی تی فوتبال

«پیشرو در آموزش و مشاوره آنلاین»

جشنواره تخفیفی ۷۰%بلک فرایدی آی تی فوتبال 

دپارتمان آموزشی آی تی فوتبال ؛

آی تی فوتبال با بهره گیری از آخرین روش های نوین آموزش الکترونیکی و مجازی ضمن آماده سازی محتوای مناسب این روش آموزشی ،از مدرسین مجرب در این بخش بهره گرفته و برای اولین بار دوره های تخصصی ویدیویی ضبط شده فوتبال را به صورت آنلاین  برگزار می نماید. کیفیت برگزاری و نظارت مستمر بر یادگیری فراگیران از مهمترین ویژگی های این دوره ها می باشد.

*این جشنواره تخفیفی ویژه افرادی است، که برای اولین بار از خدمات فیلم های آموزشی مربیان آی تی فوتبال با تخفیف ۷۰% استفاده می کنند.

**صدور مدارک ویژه افراد که متقاضی می باشند امکان پذیر است.

دوره ایجنت فوتبال - آی تی فوتبال
دوره آنالیز پیشرفته فوتبال - آی تی فوتبال
دوره آنالیز مقدماتی فوتبال - آی تی فوتبال
دوره طراحی تمرین فوتبال - آی تی فوتبال
دوره تکمیلی آنالیز حرفه ای فوتبال
دوره تهیه خبر و گزارشگری فوتبال
دوره روانشناسی مربیگری فوتبال
دوره تدوین قرارداد با بازیکنان فوتبال
دوره جامع فرآیند مدیریت در باشگاه فوتبال
دوره جامع مدیریت فوتبال
دوره حقوق فوتبال
ارتباط با ما
دوره ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال
X