برچسب دوره: مرتضی محصص

The course on the principles of training and coaching of football schools
رایگان

دوره اصول آموزش و مربیگری مدارس فوتبال

 هیئت فوتبال استان تهران  در سامانه آموزش مجازی آی تی فوتبال در اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری دوره آنلاین دانش افزایی اصول آموزش و مربیگری مدارس فوتبال در کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان تهران نموده است .
0
X

فرم ثبت نام