برچسب دوره: مسئولیت حقوقی و کیفری ورزشکاران

دوره آنلاین مسئولیت حقوقی و کیفری ورزشکاران
17,600,000 ﷼

دوره آنلاین مسئولیت حقوقی و کیفری ورزشکاران

دوره آنلاین مسئولیت حقوقی و کیفری ورزشکاران که رویکرد قانون درباره حوادث ورزشی و مسئولیت کیفری ناشی از آن را با زبانی ساده تحلیل مفاهیم حقوقی
0
X

فرم ثبت نام