برچسب دوره: کوچینگ بازیکنان

کارگاه فلسفه مربیگری به سبک بزرگان فوتبال جهان- آی تی فوتبال
8,000,000 ﷼

کارگاه فلسفه مربیگری به سبک بزرگان فوتبال جهان

پردیس ورزشکاران فکر خلاق (آی تی فوتبال) در صدد برآمد تا کارگاهی با عنوان کارگاه فلسفه مربیگری به سبک بزرگان فوتبال جهان را با اطلاعات زیر برگزار نماید .
0
X

فرم ثبت نام