همه دوره های سایت ما در یک لیست

دوره های آنلاین
دوره آنلاین جامع مدیریت فوتبال ثبت نام
دوره آنلاین حرفه ای طراحی تمرین ثبت نام
دوره روانشناسی مربیگری فوتبال ثبت نام
دوره حرفه ای طراحی تمرین فوتبال ثبت نام
دوره آنلاین آنالیز پیشرفته فوتبال ثبت نام
دوره آموزشی آنالیزمقدماتی فوتبال ثبت نام
کارگاه آموزشی ایجنت فوتبال ثبت نام
دوره های حضوری
دوره حقوق فوتبال ثبت نام
اردوی دانش افزایی مربیگری همکاری باشگاه دینامو زاگرب کرواسی ثبت نام
استعدادیابی بازیکنان فوتبال مرحله اول ثبت نام
کارگاه آموزشی ایجنت بازیکن فوتبال ثبت نام
دوره استعدادیابی ‌فوتبال‌مدرن ثبت نام
دوره های ویدئویی
اولین دوره حقوق فوتبال ثبت نام
اولین دوره جامع مدیریت فوتبال ثبت نام
اولین دوره آنالیز فوتبال پیشرفته ثبت نام
اولین دوره آنالیز فوتبال مقدماتی ثبت نام
اولین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال ثبت نام
دومین دوره آنالیز فوتبال مقدماتی ثبت نام
دومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال ثبت نام
دومین دوره آنالیز فوتبال پیشرفته ثبت نام
سومین دوره روانشناسی مربیگری فوتبال ثبت نام
دومین دوره حرفه‌ای طراحی تمرین ثبت نام