خدمات ویژه مدارس فوتبال

مدارس فوتبال از نهادهای تاثیرگذار بر شناسایی،رشد و آموزش بازیکنان آینده فوتبال این مرز و بوم محسوب می شوند توجه به این مجموعه ها بالندگی و توسعه یافتگی فوتبال کشور را رقم خواهد زد . آی تی فوتبال مصمم است در این راه همراه شما باشد.