نام مدرسه فوتبال:

سپاهان تهران

موسس:

رضا سهرابی

مدیر عامل :

رضا سهرابی

سال تاسیس:

۱۳۸۱

افتخارت و امتیازات:

نایب قهرمانی تیم سپاهان تهران سال ۱۴۰۲ متولدین ۹۰ حوزه جنوب شرق
قهرمانی تیم سپاهان تهران سال ۱۴۰۱ متولدین ۹۱ درلیگ شهرستان شهریار
نایب قهرمانی تیم سپاهان تهران سال ۱۳۹۸ زیر ۱۱ سال در حوزه شمالغرب
شرکت در فستیوال های معتبر و مقام آوردن در مسابقات ها

امکانات و ویژگی:

همه ی سخت افرازها ویدو پروژکتور سالن وزنه اختصاصی،

گالری تصاویر:

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال

مدرسه فوتبال سپاهان
آی تی فوتبال


نشانی:

شهریار عباس آباد خیابان علامه طباطبایی ورزشگاه شهید رهنما

تلفن:

 ۰۹۱۲۶۳۹۳۲۷۶ رضا سهرابی                                 

فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام