جشنواره تخفیفی ۷۰% یلدای آی تی فوتبال

«پیشرو در آموزش و مشاوره آنلاین فوتبال»

جشنواره تخفیفی ۷۰%یلدای آی تی فوتبال 

دپارتمان آموزشی آی تی فوتبال ؛

آی تی فوتبال با بهره گیری از آخرین روش های نوین آموزش الکترونیکی و مجازی ضمن آماده سازی محتوای مناسب این روش آموزشی ،از مدرسین مجرب در این بخش بهره گرفته و برای اولین بار دوره های تخصصی ویدیویی ضبط شده فوتبال را به صورت آنلاین  برگزار می نماید. کیفیت برگزاری و نظارت مستمر بر یادگیری فراگیران از مهمترین ویژگی های این دوره ها می باشد.

*این جشنواره تخفیفی ویژه افرادی است، که برای اولین بار از خدمات فیلم های آموزشی مربیان آی تی فوتبال با تخفیف ۷۰% استفاده می کنند.

**صدور مدارک ویژه افراد که متقاضی می باشند امکان پذیر است.

دوره ایجنت فوتبال - آی تی فوتبال
دوره آنالیز پیشرفته فوتبال - آی تی فوتبال
دوره آنالیز مقدماتی فوتبال - آی تی فوتبال
دوره طراحی تمرین فوتبال - آی تی فوتبال
دوره تکمیلی آنالیز حرفه ای فوتبال
دوره تهیه خبر و گزارشگری فوتبال
دوره روانشناسی مربیگری فوتبال
دوره تدوین قرارداد با بازیکنان فوتبال
دوره جامع فرآیند مدیریت در باشگاه فوتبال
دوره جامع مدیریت فوتبال
دوره حقوق فوتبال
ارتباط با ما
فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام