دانشگاه تهران دوره های تخصصی فوتبال

فهرست دوره های آموزش های حرفه ای و کاربردی در زمینه فوتبال که توسط دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

دوره آنلاین مدیریت تبلیغات و بازاریابی فوتبال
دوره مدیریت تبلیغات و بازاریابی فوتبال دانشگاه تهران

 دوره مدیریت تبلیغات و بازاریابی فوتبال به آشنایی و کاربرد بازاریابی و تبلیغات در ورزش فوتبال می پردازد. بازاریابی به عنوان روش های ایجاد جایگاه برای انواع محصولات در فوتبال، قیمت گذاری روی آنها، ترویج آنها و در ادامه چگونگی دسترسی به آنها خواهد بود. با دنبال‌کردن مشاغل بازاریابی ورزشی فوتبال، افراد می‌توانند از مهارت‌های دنیای واقعی در فروش، توسعۀ نام تجاری و روابط‌عمومی استفاده کنند.

 • مدت دوره

  مدت این دوره ۸ ساعت و دو روزه می باشد.

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ برگزاری ۲۹ و ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ می باشد

 • ساعت کلاس

  ساعت ۱۶ الی ۲۰

این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

۱/۸۹۰/۰۰۰ تومان

مربیان فوتبال برای مدیریت و تاثیرگذاری عملکرد بازیکنان و تیم‌های خود نیازمند فراگیری مهارت‌های روانشناختی در ساختن تیم و ارتباط با بازیکنان و کارکنان دارند. تاکید بسیاری از مربیان بر آموزش تکنیک ها و تاکتیک های ضروری فوتبال است و در بسیاری از موارد اهمیت ذهن و نوع آموزش مورد نیاز آن فراموش می شود.

 • مدت دوره

  مدت این دوره ۸ ساعت و دو روزه می باشد.

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ برگزاری ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ می باشد

 • ساعت کلاس

  ساعت ۱۶ الی ۲۰ 

این دوره به صورت حضوری در محل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

آدرس محل برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

۱/۸۹۰/۰۰۰ تومان

دوره قوانین و حقوق فوتبال با هدف ارتقای سطح دانش افزایی مدیران و مشاوران حقوقی و قرارداد در باشگاههای فوتبال که نیازمند شناخت موارد و مفاد حقوقی مرتبط با حوزه فوتبال و عوامل مربوط به آن می باشد طراحی و تدوین گردیده است ، اگرچه این دوره می‌تواند برای افزایش آگاهی بازیکنان و مربیان و حتی داوران فوتبال مفید واقع گردد

 • مدت دوره

  مدت این دوره ۱۲ ساعت و سه روزه می باشد.

 • تاریخ شروع دوره

  تاریخ برگزاری ۷ ، ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ می باشد

 • ساعت کلاس

  ساعت ۱۶ الی ۲۰

این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

۲/۸۵۰/۰۰۰ تومان

نمونه گواهینامه دوزبانه از دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران

فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام