ثبت اطلاعات مربیان

مهم ترین نقشی که یک مربی فوتبال دارد، آماده سازی بازیکنان، برای تمرین با برنامه ریزی می باشد تا اطمینان حاصل شود که هیچ دقیقه از زمان حضور بازیکنان تلف نمی شود.

هیچ‌وقت مباحث دو جلسه‌ای مثل هم نیست، مخصوصاً وقتی صحبت از ترسیم برنامه‌های تمرینی تک به تک برای بازیکنان می‌شود.

آموزش انفرادی بهترین راه برای بهبود و توسعه مهارت های یک فرد است زیرا به آنها اجازه می دهد تا روی نقاط ضعف شناسایی شده توسط مربی کار کنند.

در پایان هر جلسه، مربی پس از هر بازی بازخوردی هایی را به بازیکن ارائه می دهد، که چه چیزی خوب بوده است، چه چیزی خوب پیش نرفته است. و راهنمایی های بیشتری در مورد چگونگی پیشرفت وی ارائه می دهد.

غالباً، این بخش پر ارزش ترین کار است. هنگامی که یک برنامه تمرینی برای بهبود توانایی بازیکن و بررسی نقاط ضعیف‌او ارایه می شود، و به این معنی است که مربی مسئولیت اصلی خود را انجام داده است،  بهتر کردن بازیکن.

ما در آی تی فوتبال پردیس ورزشکاران فکر خلاق به دنبال ایجاد فضایی برای معرفی بهتر مربیان کارآمد و با تجربه هستیم.

فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام