ثبت باشگاه فوتبال

باشگاه فوتبال مانند هر سازمان خدماتی دارای یک ساختار تشکیلاتی کامل است و پیوست فرهنگی و ورزشی،این ساختار را متفاوت تر از بقیه می نماید.، زمانی که وارد یک باشگاه جدید می شوید، ابتدا باید تعیین اهداف باشگاه و منابع موجود برای رسیدن به آنهارا مشخص نمایید. بنابراین تجزیه و تحلیل عمیق سازمان باشگاه، ساختار مدیریتی و عملکردهای مختلف آن ضروری است. قوانین، لیست بازی، تیم، مدیریت ،کارکنان باشگاه و نقش آنها، وضعیت قراردادهای بازیکنان، محیط، فرهنگی، سنت های باشگاه و …، آگاهی از همه اینها برای تصمیم گیری صحیح ضروری است.یکی از مهمترین موضوعات فعالیت موفق باشگاهها ، معرفی خدمات، اطلاع رسانی و تبلیغات است. 

آی تی فوتبال پردیس ورزشکاران خلاق با درک جایگاه و اهمیت باشگاه فوتبال امکان ثبت و نمایش اطلاعات باشگاه های فوتبال را فراهم نموده است.
فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

فرم ثبت نام