برچسب دوره: آزمون آزمایشی ایجنت بازیکن

دوره ایجنت فوتبال
18,900,000 ﷼

دومین دوره ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال

آی تی فوتبال با آگاهی از این نیاز در صنعت فوتبال امروز ، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری «دوره آموزشی و آزمون آزمایشی ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال» با حضور مدرسان برجسته آقای دکتر محسن حیدری و آقای رسول باختر نموده است .
0
X

فرم ثبت نام