برچسب دوره: ریکاوری

دوره آمادگی جسمانی و بدنسازی فوتبال فوتبالبیس
6,500,000 ﷼

دوره آمادگی جسمانی و بدنسازی فوتبال

دوره آمادگی جسمانی و بدنسازی فوتبال ؛ بدن سازی و آمادگی جسمانی در فوتبال یکی از مهمترین مسائل برای فوتبالیست هاست، این آمادگی جسمانی با داشتن تمرینات بدن سازی مناسب به دست خواهد آمد.
0
X

فرم ثبت نام