برچسب دوره: مربی استعدادیابی

تربیت مربی استعدادیابی فوتبال
19,800,000 ﷼

دوره تربیت مربی استعدادیابی فوتبال

استعداد یابی فوتبال به منظور شناسایی توانایی و مهارت افراد در رشته ورزشی فوتبال و مطابق با عوامل مختلفی انجام می شود تا کارشناسان بتوانند بر اساس آن، عملکرد افراد را مورد سنجش قرار دهند.فوتبال یک ورزش گروهی است و مطمئنا شاخص هایی که برای بررسی مهارت های افراد جهت…
0
X

فرم ثبت نام