برچسب دوره: نقل و انتقال

ایجنت-در-آی-تی-فوتبال
19,800,000 ﷼

دوره دانش افزیی نقل و انتقال بازیکن فوتبال ایجنت حرفه ای فوتبال

آی تی فوتبال با آگاهی از این نیاز در صنعت فوتبال امروز ، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری «دوره دانش افزیی نقل و انتقال بازیکن فوتبال ایجنت حرفه ای فوتبال» با حضور مدرس برجسته آقای مسعود منصوری نموده است .
0
X

فرم ثبت نام