برچسب دوره: پرکاس

دوره دانش افزایی آنالیز فوتبال مدرن - آقای محمد رضا پرکاس
رایگان

دوره دانش افزایی آنالیز فوتبال مدرن

هیئت فوتبال استان تهران  اقدام به برگزاری دوره آنلاین دانش افزایی آنالیز فوتبال مدرن کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان تهران نموده است.
1
X

فرم ثبت نام