برچسب دوره: پیکان

دوره آماده سازی و توسعه آمادگی جسمانی - آی تی فوتبال
رایگان

دوره آماده سازی و توسعه آمادگی جسمانی

 هیئت فوتبال استان تهران  در سامانه آموزش مجازی آی تی فوتبال در اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری دوره آنلاین دانش افزایی ، برای آماده سازی و توسعه آمادگی جسمانی کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان تهران نموده است .
2
X

فرم ثبت نام