دوره آموزش فوتبال پایه

همین حالا ثبت نام کن!

برو

صدور مدرک در پایان دوره

دوره سطح A

شما در این سطح با مباحث تخصصی فوتبال آشنا می شوید.
شهریه دوره: ۶۳۰ هزار تومان

دوره سطح B

شما در این سطح با مباحث پیشرفته فوتبال آشنا می شوید.
شهریه دوره: ۵۳۰ هزار تومان

دوره سطح C

شما در این سطح با مباحث متوسطه فوتبال آشنا می شوید.
شهریه دوره: ۴۳۰ هزار تومان

دوره سطح D

شما در این سطح با مباحث مقدماتی فوتبال آشنا می شوید.
شهریه دوره: ۳۳۰ هزار تومان

فوتبالبیس

 

ثبت نام کل دوره ها

با ۱۰% تخفیف ویژه

فوتبالبیس
فوتبالبیس - طرح یادگیری فوتبال پایه
X

نمونه فیلم قوانین بازی و داوری در فوتبالبیس سطح D

نمونه فیلم تکنیک های فردی و گروهی در فوتبالبیس سطح D

نمونه فیلم بدنسازی فوتبال در فوتبالبیس سطح D

نمونه فیلم روانشناسی فوتبال در فوتبالبیس سطح D

نمونه فیلم زبان تخصصی فوتبال در فوتبالبیس سطح D

نمونه فیلم تغذیه ورزشی (فوتبال) در فوتبالبیس سطح D

فرم ثبت نام