برچسب دوره: اصطلاحات تخصصی فوتبال

زبان تخصصی فوتبال پایه فوتبالبیس
6,500,000 ﷼

دوره زبان و اصطلاحات تخصصی فوتبال

دوره زبان انگلیسی تخصصی مرتبط با فوتبال یا English for Football به طور خاص برای افرادی که در صنعت فوتبال فعالیت دارند یا آماده فعالیت در این صنعت هستند طراحی شده است که زبان تخصصی خود را با هدف برقراری ارتباط با افراد گوناگون در فضای کار بهبود بخشند.
0
X

فرم ثبت نام