برچسب دوره: کیش تک

ایجنت فوتبال در آی تی فوتبال
19,800,000 ﷼

سومین دوره ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال

آی تی فوتبال با آگاهی از این نیاز در صنعت فوتبال امروز ، اقدام به برنامه ریزی و برگزاری «دوره آموزشی و آزمون آزمایشی ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال» با حضور مدرس برجسته آقای مجتبی بهزادیان نموده است .
0
X

فرم ثبت نام