آنالیز فنی پرسپولیس و ون پارس

آنالیز فنی پرسپولیس و ون پارس

در آنالیز فنی پرسپولیس و ون پارس در ترنمنت جام حذفی ایران بازی به ضربات پنالتی رفت که با دو مهار پنالتی توسط بیرانوندی که در دقیقه ۱۱۹ وارد زمین شد پرسپولیس به پیروزی رسید.