دیدار رئیس پردیس ورزشکاران فکرخلاق (آی تی فوتبال) با دکتر ابراهیم شکوری رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران

دیدار رئیس پردیس ورزشکاران فکرخلاق(آی تی فوتبال)با دکتر ابراهیم شکوری رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران پایگاه خبری آی تی […]

X

فرم ثبت نام