برچسب دوره: سفر با دوره های فوتبال

کارگاه بازآموزی آنالیز مدرن فوتبال در آی تی فوتبال
11,800,000 ﷼

کارگاه بازآموزی آنالیز مدرن فوتبال

پایگاه آموزش آنلاین آی تی فوتبال ، در کارگاه بازآموزی آنالیز مدرن فوتبال مطالب جدید و بروزی که در تحلیل بازی امروز فوتبال شاهد آن هستیم می باشد که به بررسی آموخته های دوره های قبلی و مطالب جدید و بروز در تحلیل فوتبال منتهی می شود و به صورت…
0