برچسب دوره: Individual and group techniques course in football

دوره تکنیک های فردی و گروهی در فوتبال فوتبالبیس
6,500,000 ﷼

دوره تکنیک های فردی و گروهی در فوتبال

دوره تکنیک های فردی و گروهی در فوتبال ؛ تکنیک های فوتبال تک نفره در ابتدا مربوط به پا می باشد یعنی وقتی یک فرد از خود می پرسد چگونه تکنیک های فوتبال را به صورت حرفه ای یاد بگیریم؟
0
X

فرم ثبت نام