آنالیز فنی بازی اتلتیک بیلبائو و رئال بتیس

اتلتیک مالکیت بازی رو را به دست گرفت و با پاس های عرضی سعی در راه نفوذ رو پیدا کنه و از طرف دیگه بتیس هم سعی در تصاحب مالکیت داشت. مساله ای که در اکثر تیم های اسپانیایی می بینیم. اما بتیس با شکل دفاعی خودش اجازه نمی داد اتلتیک نزدیک محوطه این مالکیت رو داشته باشه.

X

فرم ثبت نام