آنالیز فنی فولاد و نفت مسجد سلیمان

به گزارش پایگاه آنالیزور آی تی فوتبال، در آنالیز فنی فولاد و نفت مسجد سلیمان و نفت در ۱۵ دقیقه سوم نیمه دوم پاس ها کمتر شد  و فقط ارسال از دفاع به سمت دروازه فولاد داشت که همه نا موفق بود. در کل مالکیت برای نفت بود اما به همان اندازه نتیجه برای فولاد.

X

فرم ثبت نام