جوزپه ماروتا : جذب طارمی را فکر نمی کنم

دپارتمان خبری آی تی فوتبال (اخبار جهان)

به گزارش پایگاه رسانه آی تی فوتبال : از مدیر اینتر پرسیدند که آیا مهدی طارمی در ژانویه قرار داد می بندد ؟

مهدی طارمی 
آی تی فوتبال

او در ادامه گفت : فکر نمی کنم خیلی ها می خواهند به اینجا بیایند مانند پاوارد و تومر و زومر او را محال می دانم .

شنیده می شود رئال مادرید و تیم های عربستانی نیز از مشتریان مهدی طارمی به شمار می روند .


 

دوره ایجنت نقل و انتقال بازیکن فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید

X