آنالیز فنی بارسلونا و اتلتیک مادرید

در آنالیز فنی بارسلونا و اتلتیک مادرید، بارسلونا که در این بازی لواندوفسکی را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت، از فاتی به عنوان مهاجم نوک استفاده کرد و پدری را به دو وینگرش یعنی رافینیا و فران تورس به عنوان وینگر چپ ترجیح داده بود، که البته در حملات پدری بیشتر در مرکز و منطقه ۱۴ بود و بالده در سمت چپ خط حمله دیده میشد و فورمیشن ۴-۳-۳ تبدیل به ۳-۴-۳ میشد.

X