حضور یک تیم اردبیلی در لیگ دو

طبق اعلام رسمی از سوی مسئولان استان اردبیل ، در خصوص تشکیل تیم با استانداری صحبت هایی مطرح شده است و از لحاظ مالی مشکلی برای تشکیل یک تیم وجود نخواهد داشت .