آنالیز فنی میلان و رم

آنالیز فنی میلان و رم

در آنالیز فنی میلان و رم بازی بین ۲ تیم  میلان و رم دراستادیوم جوزپه مه آتزا شهر میلان برگزار شد تیم میلان با سرمربی گری  پیولی با سیستم پایه ۴۲۳۱ وارد  میان شد و تیم رم هم با سرمربی گری  مورینیو با سیستم پایه ۳۴۲۱ پا به این میدان گذاشت.

X

فرم ثبت نام