آنالیز فنی پرسپولیس و نساجی

در آنالیز فنی پرسپولیس و نساجی با ۱ دقیقه سکوت به یاد برترین فوتبالیست جهان ، پِله افسانه ای اولین تقابل یحیی گلمحمدی و حمید مطهری در قالب سرمربی آغاز شد . بازی سراسر هیجان و دیدنی و پر از اتفاق.

آنالیز فنی تراکتور و نساجی

در آنالیز فنی تراکتور و نساجی موقعیت های زیاد تراکتور باز هم گلی در برنداشت مخصوصا با واکنش های خوب علیرضا حقیقی همینطور باید به شروع مجدد و بازیسازی های خوب حقیقی در این بازی توجه داشت.