آنالیز فنی آرسنال و نیوکاسل

آنالیز فنی آرسنال و نیوکاسل

در آنالیز فنی آرسنال و نیوکاسل بازی بین آرسنال و نیوکاسل بین دو تیم بالای جدول بود که انتظار میرفت بازی بازی مهیج داشته باشیم اما دو تیم با احتیاط پا به زمین مسابقه گذشتند مخصوصا نیوکاسل که کاملا به تساوی راضی بود.